Polska | polski

SSR – Bezpieczny zakres prędkości

Funkcja bezpiecznego zakresu prędkości (SSR) zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2 rozszerza funkcję bezpiecznie ograniczonej prędkości (SLS) o monitorowanie minimalnej prędkości - bezpieczne monitorowanie prędkości (SSM). Innymi słowy, maksymalna prędkość nie może przekraczać określonej wartości (SLS), zaś minimalna prędkość nie może spadać poniżej określonej wartości (SSM). W przypadku przekroczenia jednej z określonych wartości granicznych, napęd zostaje wyłączony.

Funkcja bezpiecznego zakresu prędkości w praktyce

W praktyce monitorowanie prędkości minimalnej umożliwia odblokowanie drzwi ochronnych, gdy jej wartość spada poniżej określonej prędkości. Monitorowanie maksymalnej prędkości chroni człowieka, maszynę i produkt przed zagrożeniami wywołanymi przez niebezpieczną prędkość.

Funkcja bezpieczeństwa realizowana jest przez moduł monitorowania prędkości PNOZ s30!

SSR – Bezpieczny zakres prędkości
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl