Polska | polski

Zakres bezpiecznej prędkości (SSR)

Funkcja „Zakres bezpiecznej prędkości” uzupełnia funkcję SLS o monitorowanie prędkości minimalnej. Innymi słowy, maksymalna prędkość nie może przekraczać określonej wartości, zaś minimalna prędkość nie może spadać poniżej określonej wartości. W przypadku przekroczenia którejś z tych wartości granicznych napęd zostaje wyłączony.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl