Polska | polski

Istotna zmiana

Co stanowi istotną zmianę?

Opublikowano następującą interpretację Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE: Wytyczne w sprawie stosowania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE 2. Wydanie 2, czerwiec 2010, §72 4. Akapit – Maszyny nowe i używane: Paragraf 2.1:

„Dyrektywa w sprawie maszyn ma również zastosowanie do maszyn uzyskanych w wyniku tak istotnego przekształcenia lub przebudowania maszyn używanych, że można je uznać za nowe maszyny”.

Niezdefiniowany zwrot „istotna zmiana” jest także określony w dokumencie interpretującym opublikowanym przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych (BMAS). Ten dokument obowiązuje wyłącznie na terenie Niemiec.

Co obejmuje zwrot „istotna zmiana”?

Jeśli po dokonaniu oceny ryzyka okaże się, że nastąpiła istotna zmiana, maszyna (produkt) musi zostać uznana za nową maszynę (nowy produkt) zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie produktów (ProdSG). Oznacza to, że należy spełnić wymogi dotyczące wprowadzenia maszyny (produktu) na rynek (procedura oceny zgodności). Taka procedura angażuje użytkownika w żmudną pracę w zakresie uzyskania zatwierdzenia!
 

Źródło:

Dokument interpretacyjny BMAS: „Istotna zmiana maszyny”, opublikowany przez BMAS 09.04.2015 r., Az IIIb5-39607-3 opublikowany w dzienniku urzędowym (Joint Ministerial Gazette GMBI), str. 183.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl