Polska | polski

Urządzenie ryglujące

Urządzenia ryglujące są dostępne z blokadą otwarcia oraz bez niej.

(Zob. wpis w leksykonie dotyczący urządzenia ryglującego.)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl