Polska | polski

H1 via TCP/IP

ISO Transport Service on the top of the TCP

W przypadku tego rodzaju komunikacji telegramy H1 włączane są w celu przekazu do telegramu TCP/IP. Ta forma komunikacji uzyskała standard w RFC1006.
Do komunikacji zgodnej ze standardem RFC 1006 stosowany jest zawsze port 102. Przyporządkowanie połączenia następuje z pośrednictwem tzw. „TSAP”.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl