Polska | polski

H1 via TCP/IP

ISO Transport Service on the top of the TCP

W przypadku tego rodzaju komunikacji telegramy H1 włączane są w celu przekazu do telegramu TCP/IP. Ta forma komunikacji uzyskała standard w RFC1006.
Do komunikacji zgodnej ze standardem RFC 1006 stosowany jest zawsze port 102. Przyporządkowanie połączenia następuje z pośrednictwem tzw. „TSAP”.