Polska | polski

Sieć cyfrowa z integracją usług

ISDN

Sieć ISDN jest standardem w dziedzinie telekomunikacji. Zastąpiła ona w Niemczech analogową sieć telefoniczną. Sieć ISDN obsługuje nie tylko przesyłanie rozmów telefonicznych i faksów, ale również telefonię wideo i przesyłanie danych. Można ją wykorzystać do przesyłania mowy, tekstu, grafiki i innych danych, niezależnie od urządzenia końcowego.
Sieć ISDN wykorzystuje interfejs S0 złącza podstawowego do udostępniania dwóch kanałów transmisyjnych (kanałów B), każdy o szybkości 64 kb/s oraz kanału sygnalizacyjnego (kanał D) o szybkości 16 kb/s. W sumie cyfrowe połączenie abonenckie charakteryzuje się maksymalną szybkością transmisji równą 144 kb/s (2B + D). W obu kanałach typu B możliwe jest jednoczesne obsługiwanie dwóch różnych programów użytkowych za pośrednictwem pojedynczej linii, o szybkości transmisji równej 64 kb/s.