Polska | polski

Obwód zwrotny

Obwód do nadzorowania podłączonych zewnętrznie styczników lub przekaźników, np. przez PNOZelog.
Za pomocą styków rozwiernych sprawdzane jest, czy przekaźniki lub styczniki przyjęły stan bezpieczny przed ich ponownym wysterowaniem.