Polska | polski

Detekcja zwarcia doziemnego

Wykrycie napięcia pomiędzy zewnętrznym przewodem lub izolowanym konwencjonalnie przewodem obojętnym a ziemią lub podzespołami uziemionymi w wyniku błędu.