Polska | polski

Powiązanie LUB

Łączy dwa lub wiele urządzeń ze sobą. Włączenie następuje, gdy zostanie spełniony co najmniej jeden warunek włączenia.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl