Polska | polski

Powiązanie LUB

Łączy dwa lub wiele urządzeń ze sobą. Włączenie następuje, gdy zostanie spełniony co najmniej jeden warunek włączenia.