Polska | polski

Rozdzielacz

Rozdzielacz oferuje możliwość oddzielenia struktury fizycznej od struktury logicznej w sieci Ethernet. Przy użyciu rozdzielacza wielu uczestników sieci można połączyć (fizycznie) tworząc strukturę gwiazdy. Struktura logiczna jednakże w dalszym ciągu ma formę drzewa. Dlatego też nazywane są one łącznikami gwiazdowymi. Pakiety danych, odbierane przez jeden z portów rozdzielacza, przesyłane są równomiernie do wszystkich
pozostałych portów rozdzielacza. Oprócz rozdzielaczy 10BaseT (10 Mbit/s) i 100BaseT (100 Mbit/s) istnieją tzw. rozdzielacze autosensing. Rozpoznają one automatycznie, czy podłączone urządzenie pracuje z szybkością 10 czy też 100 Mbit/s. Za pomocą rozdzielaczy tego typu można bez problemu łączyć starsze urządzenia 10BAseT z nowymi sieciami 100BaseT.