Polska | polski

Powiązanie ORAZ

Łączy dwa lub wiele urządzeń ze sobą.
Włączenie może nastąpić dopiero wtedy, gdy spełnione zostaną wszystkie warunki włączenia.