Polska | polski

Adres IP

Adres IP dzieli się na dwie części: Net-ID oraz Host-ID. Net-ID stosowany jest do adresowania sieci, zaś Host-ID do adresowania uczestnika sieci w obrębie sieci.
W przypadku sieci, które mają być połączone bezpośrednio z Internetem, wolny identyfikator Net-ID nadaje komisja (InterNIC). Net-ID podawany jest przez administratora sieci.
Przyporządkowanie identyfikatorów Host-ID może być dowolnie konfigurowane przez użytkownika. Należy w tym wypadku zwracać uwagę na niepowtarzalność adresu IP. Host-ID powinien być nadawany w uzgodnieniu z administratorem sieci.