Polska | polski

Opóźnienie wyłączania

w przypadku zadziałania funkcji bezpieczeństwa

Czas, jaki upływa po zadziałaniu funkcji bezpieczeństwa na wejściu urządzenia, aż do przekazania przez wyjścia bezpieczeństwa sygnału Low.

W przypadku urządzeń oznaczonych literą „v” w nazwie, możliwa jest regulacja opóźnienia wyłączania.