Polska | polski

Maska podsieci

Maska podsieci (wartość 32-bitowa) wykorzystywana jest do określenia, która cześć adresu IP podlega adresowaniu przez sieć (Net-ID) , a która część jest adresowana przez abonenta sieci (Host-ID).