Polska | polski

Czas zadziałania przycisku reset

Czas, w którym konieczne jest uruchomienie przycisku reset, a następnie jego zwolnienie w celu wzbudzenia pomyślnego startu.