Polska | polski

Repeater

W sieciach lokalnych do łączenia dwóch segmentów sieci Ethernet wykorzystywany jest repeater. Można go użyć do zwiększenia maksymalnego dopuszczalnego zasięgu segmentu sieci. Repeatery przekazują pakiety danych z jednego segmentu sieci do innego; w tym czasie następuje odświeżanie sygnałów elektrycznych mające na celu spełnienie wymaganych standardów, jednak zawartość pakietów danych pozostaje niezmieniona. Jeśli repeater wykrywa fizyczną usterkę w jednym z dołączonych segmentów, połączenie z tym segmentem będzie odcięte („rozdzielone”). To rozdzielenie zostanie automatycznie usunięte z chwilą wyeliminowania usterki.

 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl