Polska | polski

Repeater

W sieciach lokalnych do łączenia dwóch segmentów sieci Ethernet wykorzystywany jest repeater. Można go użyć do zwiększenia maksymalnego dopuszczalnego zasięgu segmentu sieci. Repeatery przekazują pakiety danych z jednego segmentu sieci do innego; w tym czasie następuje odświeżanie sygnałów elektrycznych mające na celu spełnienie wymaganych standardów, jednak zawartość pakietów danych pozostaje niezmieniona. Jeśli repeater wykrywa fizyczną usterkę w jednym z dołączonych segmentów, połączenie z tym segmentem będzie odcięte („rozdzielone”). To rozdzielenie zostanie automatycznie usunięte z chwilą wyeliminowania usterki.