Polska | polski

Czas reakcji

Czas pomiędzy zmianą sygnału na wejściu oraz przygotowaniem telegramu magistrali lub inną reakcją modułu głównego.