Polska | polski

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP

Dynamiczne, ograniczone czasowo przydzielanie adresów IP z puli adresów DHCP stosowane jest w celu automatycznej i centralnej konfiguracji komputera w sieci TCP/IP. Taki sposób konfiguracji posiada tę zaletę, że przebiega jednolicie i bez dokonywania ingerencji ręcznej. Administrator sieci określa sposób przyznawania adresów IP. Ponadto ustala on, na jaki czas zostaną przyznane. Zasadniczo efektem tej procedury jest przyznanie każdemu uczestnikowi sieci podczas każdego nowego połączenia innego adresu IP. Ponieważ komponenty sieciowe w rodzaju serwera COM lub serwera druku wywoływane są zawsze za pomocą ustalonego adresu IP, muszą one zostać wyłączone z procedury przyznawania adresów IP za pośrednictwem DHCP.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl