Polska | polski

Opóźnienie przy włączaniu z automatycznym resetem

Jest to czas, który mija od podłączenia napięcia zasilania lub wzbudzenia funkcji bezpieczeństwa do momentu zmiany stanu wyjść bezpieczeństwa.