Polska | polski

Stos TCP/IP

Jest to część systemu operacyjnego lub nałożony na system operacyjny sterownik, który zapewnia wszystkie funkcje i sterowniki, niezbędne do obsługi protokołu IP.