Polska | polski

Opornik zamykający

W przypadku topologii sieciowych zbudowanych z wykorzystaniem kabla współosiowego (np. zgodnie z topologią 10Base2) początek i koniec każdego segmentu musi być zamknięty opornikiem. Wartość opornika musi odpowiadać impedancji kabla. W przypadku topologii 10Base2 impedancja ta wynosi 50 Omów.