Polska | polski

Request for Comments

RFC

Chronologicznie zbudowany zbiór opisów funkcji i komentarzy technicznych do protokołu TCP/IP.