Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Urządzenie z blokadą otwarcia

Urządzenia blokujące, tj. urządzenia z blokadą otwarcia, takie jak mechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa PSENme 1, zasuwa bezpieczeństwa PSEN b5 oraz system drzwi ochronnych PSENsgate, są przymocowane do ruchomych osłon. Dzięki urządzeniom wyposażonym w blokadę otwarcia wykonywanie niebezpiecznych funkcji maszyny nie jest możliwe po otwarciu drzwi ochronnych. Ponadto wyłącznik bezpieczeństwa gwarantuje, że drzwi pozostaną zamknięte w przypadku zagrożenia operatora spowodowane niebezpiecznymi ruchami maszyny.

Urządzenie blokujące kategorii 3 oferuje dwie funkcje bezpieczeństwa:

  • Osłona ruchoma nie zostanie zwolniona, kiedy szybkość motoru maszyny jest większa od 0. 
  • Kiedy osłona ruchoma jest niezablokowana lub otwarta, nie jest możliwe niespodziewane uruchomienie maszyny. (Zob. urządzenie blokujące)

Obie funkcje bezpieczeństwa charakteryzują się odmiennymi danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i należy jest rozpatrywać oddzielnie.