Polska | polski

10Base2

Standard sieci Ethernet

  • Szybkość transferu: 10 Mb/s
  • Maks. długość segmentu 185 m
  • Nośnik: Kabel koncentryczny RG-58
  • Impedancja kabla: 50 omów
  • Złącze: Złączka BNC, części T
  • Min. odległość stacji 0,5 m
  • Maksymalna liczba nadajników-odbiorników na segment 30
  • Topologia: Magistrala

Innymi powszechnie stosowanymi nazwami dla standardu 10Base2 są: Cheapernet lub Thin Ethernet.
Początek i koniec segmentu muszą być zakończone rezystorami o oporności 50 omów. Pomiędzy dwiema stacjami nie można użyć więcej niż 4 repeatery.