Polska | polski

Redundancja

Zastosowanie więcej niż jednego takiego samego elementu w celu zagwarantowania, że w razie błędnego działania jednego elementu wykonanie funkcji zapewni drugi element.