Polska | polski

Standard

ST

Niezwiązany z funkcjami bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do bezpiecznego.