Polska | polski

OSSD

Pojęcie z normy PN-EN 61496-1:

Element działającego bezdotykowo urządzenia ochronnego (BWS), który jest połączony z systemem sterowania maszyny i przechodzi do stanu wyłączenia, jeżeli zadziała element czujnikowy podczas eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem.