Polska | polski

Protokół przesyłania plików

FTP jest to protokół bazujący na protokole TCP/IP. Protokół FTP umożliwia przesyłanie całych plików pomiędzy dwoma abonentami sieci. Podobnie jak w przypadku innych protokołów w ramach TCP, protokół FTP działa w trybie klient-serwer. W tym przypadku inicjatywę przyjmuje klient FTP. Polecenie FTP wykorzystywane jest do przesyłania istotnych parametrów, które określają rodzaj i kierunek przesyłanych danych. W systemie operacyjnym Windows polecenie FTP jest wywoływane w oknie DOS: Adres FTP IP serwera FTP
Połączenie z serwerem FTP odbywa się po wywoływaniu polecenia FTP. Następnie serwer FTP żąda podania nazwy użytkownika i, w razie potrzeby, hasła. W przypadku nawiązania połączenia dostęp do serwera FTP możliwy jest po wprowadzeniu dalszych komend i parametrów.

Ważnymi poleceniami są:

ascii: Przełącza się na przesyłanie plików tekstowych
binarny: Przełącza się na przesyłanie danych binarnych
podaj nazwę pliku: Przesyła wymieniony plik do serwera FTP
pobierz nazwę pliku: Odczytuje wymieniony plik z serwera FTP

Oprócz wymienionych tu poleceń protokół FTP w systemie operacyjnym Windows dostarcza całą gamę dalszych opcji. Dalsze informacje dostępne są za pośrednictwem funkcji pomoc w oknie DOS. Należy pamiętać, że różne systemy operacyjne mają odmienną składnię.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl