Polska | polski

Urządzenie blokujące

Urządzenia blokujące, jak na przykład wyłączniki bezpieczeństwa, są przymocowane do ruchomych osłon. Dzięki urządzeniom blokującym wykonywanie niebezpiecznych funkcji maszyny nie jest możliwe po otwarciu drzwi ochronnych. Ponadto wyłącznik bezpieczeństwa gwarantuje, że drzwi pozostaną zamknięte w przypadku zagrożenia operatora spowodowanego niebezpiecznymi ruchami maszyny.

Urządzenia blokujące aktywują następujące funkcje bezpiecznego systemu sterowania:

  • W przypadku otwarcia drzwi ochronnych wykonywane jest polecenie zatrzymania.
  • Tak długo, jak drzwi ochronne pozostają otwarte, nie jest możliwe wykonywanie niebezpiecznych funkcji maszyny. Aby wykonać niebezpieczną funkcję maszyny, wymagana jest oddzielna komenda uruchomienia maszyny.
  • Tak długo, jak drzwi ochronne pozostają otwarte, nie jest możliwe wykonywanie niebezpiecznych operacji maszyny.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl