Polska | polski

Numer zlecenia

W przypadku każdego zlecenia wzgl. połączenia należy sparametryzować numer zlecenia. W odniesieniu do pojęcia „numer zlecenia” można znaleźć w wielu publikacjach na temat sieci Ethernet inne synonimiczne pojęcia, jak np. „numer połączenia” i „numer zadania”.