Polska | polski

Application Header

Application Header (nagłówek aplikacji) jest niezbędny, jeśli dane w tzw. celu danych mają być zapisywane bezpośrednio w znaczniku, w module danych itp. Poniższe nagłówki aplikacji obsługiwane są przez podzespoły produkcji Pilz GmbH & Co. KG:

  • SINEC S5 Application Protocol
  • SINEC S7 Application Protocol
  • Modbus TCP