Polska | polski

Application Header

Application Header (nagłówek aplikacji) jest niezbędny, jeśli dane w tzw. celu danych mają być zapisywane bezpośrednio w znaczniku, w module danych itp. Poniższe nagłówki aplikacji obsługiwane są przez podzespoły produkcji Pilz GmbH & Co. KG:

  • SINEC S5 Application Protocol
  • SINEC S7 Application Protocol
  • Modbus TCP

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl