Polska | polski

100BaseT4

Standard Ethernet

  • Szybkość transmisji: 100 Mbit/s
  • Maks. długość segmentu: 100 m
  • Medium: kabel UTP, 4 pary żył, kategoria -3, -4, -5
  • Impedancja kabla: 100 omów
  • Przyłącze: 8-bieg. wtyk RJ45
  • Topologia: punkt-punkt, gwiazda (z użyciem rozdzielacza)

Dzięki definicji 100BaseT4 topologia fizyczna jest oddzielona od logicznej. Szybkość transmisji rzędu 100 Mbit/s przy równoczesnym dotrzymaniu szerokości pasma kategorii 3 rzędu 25 MHz osiągana jest między innymi poprzez wykorzystanie wszystkich czterech par żył. W przypadku każdego kierunku przesyłu danych w 100BaseT4 stosowane są równocześnie zawsze 3 pary.