Polska | polski

Opóźnienie rozruchu

Czas, jaki upływa po przyłożeniu napięcia zasilania, aż do momentu uzyskania przez urządzenie stanu gotowości do eksploatacji.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl