Polska | polski

Kodowanie mechaniczne

Element kodujący w module elektronicznym wraz z jego odpowiednikiem w module bazowym.