Polska | polski

Wyłącznik

Podobnie jak w przypadku koncentratora, przełącznik oferuje opcję (fizycznego) dołączania kilku abonentów sieci Ethernet w układzie gwiazdowym.
Wyłączniki łączą w sobie funkcjonalność koncentratora z funkcjonalnością mostka. Przełącznik „uczy się” adresu ethernetowego abonenta sieciowego dołączonego do portu przełącznika i przekazuje tylko te pakiety danych, które są zaadresowane do tego abonenta. Komunikaty nadawania stanowią wyjątek; są one przekazywane do wszystkich portów przełączników. Tutaj funkcja przełącznika różni się od funkcji mostka, który w ogólności nie przekazuje komunikatów nadawania.
Podobnie jak przełączniki dla 100BaseT, istnieją również przełączniki rozpoznające. Wykrywają one w sposób automatyczny, czy dołączone urządzenie końcowe pracuje z szybkością 10 czy 100 Mb/s. Przełączniki rozpoznające można wykorzystać do niestwarzającego problemów wykorzystania starszych urządzeń zgodnych ze standardem 10BaseT w nowych sieciach o topologii 100BaseT.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl