Polska | polski

Router SLIP

W sieci Ethernet router SLIP udostępnia sprzęt i funkcjonalność umożliwiające włączenie szeregowych urządzeń końcowych posiadających stos TCP/IP, który ma być włączony do sieci. Serwery COM zapewniają na przykład działanie routerów SLIP w trybie pracy.