Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Router SLIP

W sieci Ethernet router SLIP udostępnia sprzęt i funkcjonalność umożliwiające włączenie szeregowych urządzeń końcowych posiadających stos TCP/IP, który ma być włączony do sieci. Serwery COM zapewniają na przykład działanie routerów SLIP w trybie pracy.