Polska | polski

H1

SINEC H1 jest protokołem sieci Ethernet opracowanym przez firmę Siemens.