Polska | polski

Kategoria (kabel TP)

Kable testujące TP do zastosowań wykorzystujących sieć Ethernet dzieli się na kategorie w zależności od ich cech elektrycznych.

  • Kategoria 1: Brak kryteriów dotyczących działania
  • Kategoria 2: Do 1 MHz (linie telefoniczne)
  • Kategoria 3: Do 16 MHz (10BaseT)
  • Kategoria 4: Do 20 MHz (Token-Ring, 10BaseT, 100BaseT4)
  • Kategoria 5: Do 100 MHz (10BaseT, 100BaseT4, 100BaseTX)