Polska | polski

Klient

W przypadku klientów chodzi o komputery lub aplikacje, które korzystają z usług tzw. serwerów.