Polska | polski

Architektura klient-serwer

W przypadku architektury klient-serwer chodzi o system „rozdzielonej inteligencji”. W tym przypadku klient nawiązuje połączenie z serwerem, aby móc korzystać z usług oferowanych przez serwer. Niektóre aplikacje serwerów obsługują wiele programów klienckich jednocześnie.