Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Architektura klient-serwer

W przypadku architektury klient-serwer chodzi o system „rozdzielonej inteligencji”. W tym przypadku klient nawiązuje połączenie z serwerem, aby móc korzystać z usług oferowanych przez serwer. Niektóre aplikacje serwerów obsługują wiele programów klienckich jednocześnie.