Polska | polski

Architektura klient-serwer

W przypadku architektury klient-serwer chodzi o system „rozdzielonej inteligencji”. W tym przypadku klient nawiązuje połączenie z serwerem, aby móc korzystać z usług oferowanych przez serwer. Niektóre aplikacje serwerów obsługują wiele programów klienckich jednocześnie.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl