Polska | polski

Czas przetwarzania

Czas, jakiego moduł potrzebuje na wewnętrzne przetworzenie zmian sygnałów.