Polska | polski

System magistrali

W systemie magistrali kilka urządzeń końcowych współdzieli wspólną linię danych (linię magistrali). Ponieważ tylko jedno urządzenie końcowe może wykorzystać linię danych w danym momencie, systemy magistrali zawsze wymagają protokołu kontrolującego uprawnienia dostępu. Sieci typu Ethernet bazujące na standardach 10Base2 i 10Base5 są klasycznymi systemami magistrali.