Polska | polski

Modernizacja

Modernizacja oznacza dostosowanie maszyny do aktualnego stanu wiedzy i technologii. Prasy odznaczają się dłuższym okresem eksploatacji niż inne maszyny. Jednak po wielu latach obsługi bezpieczeństwo może ulec pogorszeniu: zabezpieczenia stają się przestarzałe lub podlegają manipulacjom. O ile podzespoły mechaniczne pozostają całkowicie sprawne, technologie sterowania i napędu starzeją się. Modernizacja pozwala dostosować prasę do aktualnego stanu wiedzy i technologii, co przekłada się na zwiększenie jej wydajności produkcyjnej.

Modernizacja w celu wydłużania okresu eksploatacji starszych maszyn

Odpowiednie planowanie i dokonywanie modernizacji pozwala wyposażać starsze maszyny w najnowsze układy elektryczne i technologie sterowania i zabezpieczeń. Koszty takich operacji są dużo niższe niż w przypadku zakupu nowej maszyny. Modernizacja pozwala nie tylko przywrócić bezpieczeństwo działania prasy, ale i zwiększyć jej zdolność produkcyjną i dostępność. Ze względu na uzyskaną w ten sposób płynność i wydajność produkcji taka inwestycja zwraca się w niezwykle krótkim czasie.

Modernizowanie w celu zapewniania bezpiecznego i opłacalnego działania

Kompleksowa analiza technologii i systemu pozwala wskazać elementy wymagające modernizacji oraz określić potencjał modyfikacji technicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i opłacalności. Modernizacja maszyny z reguły wiąże się z koniecznością ponownego dokonania oceny ryzyka i uzyskania oznaczenia CE.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl