Polska | polski

Opóźnienie przy włączaniu (początkowego startu po włączeniu zasilania)