Polska | polski

Segment

W sieci Ethernet segment określany jest przez maksymalną dopuszczalną długość kabla Ethernet. Wewnątrz segmentu abonentom sieci można nadawać adresy za pośrednictwem sieci Ethernet. Maksymalne dopuszczalne wydłużenie segmentu możliwe jest dzięki użyciu repeaterów lub mostków. W celu komunikowania się z abonentami w innych sieciach potrzebne są urządzenia takie jak na przykład routery lub bramy.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl