Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Adres ethernetowy

Adres ethernetowy jest ustalonym fizycznym adresem abonenta magistrali w sieci Ethernet. W przypadku interfejsów firmy Pilz GmbH & Co. KG możliwy jest odczyt na przednim panelu odpowiedniego adresu ethernetowego.

Liczne publikacje na temat Ethernetu używają
terminów będących synonimami terminu „Adres ethernetowy”, na przykład „MAC-ID” i „adres sieciowy”.