Polska | polski

Adres ethernetowy

Adres ethernetowy jest ustalonym fizycznym adresem abonenta magistrali w sieci Ethernet. W przypadku interfejsów firmy Pilz GmbH & Co. KG możliwy jest odczyt na przednim panelu odpowiedniego adresu ethernetowego.

Liczne publikacje na temat Ethernetu używają
terminów będących synonimami terminu „Adres ethernetowy”, na przykład „MAC-ID” i „adres sieciowy”.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl