Polska | polski

Ethernet

Sieć Ethernet jest obecnie najczęściej stosowaną technologią dla sieci lokalnych.
Istnieją trzy różne topologie sieci Ethernet:
10Base2, 10Base5 i 10BaseT.