Polska | polski

Network Address Translation

NAT

Ze względu na ekspansję Internetu w ostatnich latach pozostała tylko niewielka liczba wolnych adresów IP. Są one teraz nadawane bardzo oszczędnie. NAT stosuje się w przypadku podłączenia do Internetu sieci firmowych. Sieć firmowa podłączana jest do Internetu za pośrednictwem routera z funkcją translacji NAT. Działa ona wewnętrznie z własnym zakresem adresów IP, niezależnym od Internetu. Z zewnątrz sieć taką można wywołać za pomocą tylko jednego (lub kilku) adresu(ów) IP. Na podstawie numeru portu w odebranym pakiecie TCP/IP pakiet ten jest przesyłany do określonego wewnętrznego uczestnika sieci.