Polska | polski

Opóźnienie włączania ręcznego uruchamiania

Czas, jaki upływa od naciśnięcia przycisku uruchamiania do zmiany stanu wyjść bezpieczeństwa.