Polska | polski

Punkt dostępu usługi transportowej

TSAP

Punkt dostępu usługi transportowej (TSAP) określa adresy połączenia własnego systemu i systemu strony trzeciej.
Pole TSAP we własnym systemie musi odpowiadać polu w systemie strony trzeciej. Gdy warunek ten nie jest spełniony, nie jest możliwe nawiązanie połączenia.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl