Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Punkt dostępu usługi transportowej

TSAP

Punkt dostępu usługi transportowej (TSAP) określa adresy połączenia własnego systemu i systemu strony trzeciej.
Pole TSAP we własnym systemie musi odpowiadać polu w systemie strony trzeciej. Gdy warunek ten nie jest spełniony, nie jest możliwe nawiązanie połączenia.