Polska | polski

Przekaźnik bezpieczeństwa

Przekaźnik bezpieczeństwa spełnia wymagania norm EN 60947-5-1, EN 60204-1 oraz VDE 0113-1 i może być wykorzystywany do monitorowania następujących funkcji bezpieczeństwa:

 • Wyłączniki awaryjne
 • Drzwi ochronne
 • Kurtyny świetlne
 • Maty bezpieczeństwa
 • Sterowanie oburęczne
 • Opóźnienie czasowe

Przekaźnik bezpieczeństwa spełnia następujące wymagania bezpieczeństwa:

 • Układ jest redundantny z wbudowanym automonitorowaniem.
 • Funkcja bezpieczeństwa pozostaje aktywna nawet w przypadku awarii elementu.
 • Prawidłowe otwieranie i zamykanie funkcji bezpieczeństwa przekaźników testowane jest automatycznie w każdym cyklu włączenia/wyłączenia.
Przekaźnik bezpieczeństwa/przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ

Dlaczego przekaźnik elektromechaniczny nie jest traktowany jak przekaźnik bezpieczeństwa?

Standardowy przekaźnik wykorzystuje cewkę drucianą i mechaniczne przemieszczanie styków metalowych do włączania i wyłączania obciążenia. Metalowe styki mogą zgrzewać się po wykonaniu wielu cykli pracy. W takim przypadku maszyna kontynuowałaby pracę nawet po naciśnięciu przycisku wyłącznika awaryjnego, co mogłoby stanowić zagrożenie dla operatora. W związku z tym wiele norm europejskich, amerykańskich, krajowych i międzynarodowych, a także standardów bezpieczeństwa zabrania wykorzystywania w maszynach zwykłych przekaźników i styczników.

Stycznik

 • Czas eksploatacji wynosi około 1 miliona cykli roboczych
 • Przy 600 – 1000 cykli na dzień, 300 dni w ciągu roku daje to 180 000 – 300 000 cykli rocznie.
 • Okres eksploatacji wynosi zatem 3 – 5 lat
 • Po upływie tego czasu zwiększa się ryzyko wystąpienia NIEBEZPIECZNYCH ZDARZEŃ!

W roku 1987 firma Pilz wprowadziła na rynek pierwszy przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ. Od tego czasu gama przekaźników bezpieczeństwa do monitorowania wyłączników awaryjnych, drzwi ochronnych, sterowania oburęcznego, kurtyn świetlnych itd. stale się powiększa.

Zdefiniowane funkcje bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa mogą wykrywać usterki na stykach wejściowych w obwodzie bezpieczeństwa podczas zwarcia. Bezpieczne działanie gwarantowane jest przez specjalne obwody wewnętrzne i technologię przekaźników.

Przekaźniki bezpieczeństwa realizują określone funkcje bezpieczeństwa: Zapewniają one na przykład kontrolowane, a zatem bezpieczne zatrzymanie elementów ruchomych, monitorowanie pozycji osłon ruchomych oraz przerwanie ich zamykania przy uzyskanym dostępie.

Przekaźnik bezpieczeństwa obecnie i w przyszłości

Przekaźniki bezpieczeństwa wykorzystywane są w celu redukcji ryzyka: W przypadku wystąpienia błędu lub naruszenia strefy detekcji inicjują bezpieczną niezawodną reakcję. Przekaźniki bezpieczeństwa można spotkać niemal w każdym obszarze zastosowań mechaniki: głównie tam, gdzie liczba funkcji bezpieczeństwa jest łatwa do opanowania. Obecnie coraz częściej dąży się do wykorzystywania informacji diagnostycznych w koncepcjach sterowania. W związku z tym w przyszłości przekaźniki bezpieczeństwa wyposażone w interfejs komunikacyjny będą coraz częściej stosowane w instalacjach i maszynach.

Wymagane cechy przekaźników bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa mają logiczną strukturę i są proste w obsłudze, która nie wymaga specjalnego szkolenia. Aby móc skutecznie wykorzystywać przekaźniki bezpieczeństwa wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu elektryki oraz obowiązujących w przemyśle norm. Powszechność urządzeń wynika z ich kompaktowej konstrukcji, wysokiej niezawodności i, co jest szczególnie ważne, spełniania przez przekaźniki bezpieczeństwa wszystkich wymaganych norm. Są one obecnie integralnym elementem każdej instalacji i maszyny, w których wykorzystywane są funkcje bezpieczeństwa.

Funkcje przekaźników bezpieczeństwa

Od czasu pierwszych przekaźników bezpieczeństwa – mających początkowo za zadanie wyłącznie monitorowanie funkcji zatrzymania awaryjnego– opracowano szeroką gamę urządzeń pełniących bardzo specyficzne zadania, jak na przykład monitorowanie prędkości lub sprawdzenie odłączenia napięcia od stycznika. Obecnie przekaźniki bezpieczeństwa dostępne są praktycznie dla wszystkich wymagań. Dzięki swoim zróżnicowanym funkcjom przekaźniki bezpieczeństwa mogą realizować niemal każdą funkcję bezpieczeństwa, na przykład monitorowanie całego łańcucha bezpieczeństwa, począwszy od czujnika poprzez logiczny układ oceny aż po aktywowanie aktuatora.

Rozróżnienie przekaźników bezpieczeństwa

Obecne przekaźniki bezpieczeństwa rozróżnia się głównie według technologii ich wykonania: od klasycznej, stykowej technologii przekaźników ze  stałym monitorowaniem funkcji bezpieczeństwa i stykowymi bezpotencjałowymi wyjściami aż po w pełni elektroniczne urządzenia z wyjściami półprzewodnikowymi.

Korzyści związane ze stosowaniem różnych przekaźników bezpieczeństwa

Nie uległy zmianie podstawowe wymagania dotyczące budowy przekaźników mówiące o tym, że muszą one być tak skonstruowane, aby funkcje bezpieczeństwa przy prawidłowym podłączeniu były aktywowane nawet w przypadku usterki urządzenia, czy zewnętrznej usterki, spowodowanej przez czujnik lub aktuator. Zmiana technologii przyczyniła się do postępu w projektowaniu elektronicznych przekaźników bezpieczeństwa oferujących o wiele większe korzyści dla użytkownika: Urządzenia elektroniczne nie zużywają się, dysponują możliwościami diagnostycznymi i można je łatwo wbudowywać w powszechnie stosowane systemy magistral do realizacji funkcji sterowania i diagnostyki.

Kombinacja 3 styczników

Typowa konstrukcja przekaźnika bezpieczeństwa w technologii przekaźników wykorzystuje klasyczną kombinację 3 styczników. Redundantna konstrukcja, zapewnia, że błędy okablowania nie powodują spadku niezawodności urządzenia. Dwa przekaźniki (K1, K2) ze stykami sterowanymi potencjałem dodatnim zapewniają bezpieczne przełączanie styków. Każdy z dwóch obwodów wejściowych CH1 i CH2 wzbudza jeden z dwóch przekaźników wewnętrznych. Obwód jest wzbudzany za pośrednictwem przekaźnika startowego K3. Pomiędzy punktami podłączenia Y1 i Y2 istnieje dodatkowy obwód monitorujący (pętla sprzężenia zwrotnego). Połączenie to jest wykorzystywane do sprawdzania i monitorowania położenia aktuatorów, które można włączać lub wyłączać za pośrednictwem styków bezpieczeństwa. Urządzenie zaprojektowane jest w taki sposób, aby możliwe było wykrywanie wszelkich błędów w obwodzie wejściowym, na przykład zgrzanie na zimno styków w przycisku wyłącznika awaryjnego lub na jednym ze styków bezpieczeństwa w przekaźniku wyjściowym. Urządzenie bezpieczeństwa zatrzymuje urządzenie, włączając się, i tym samym nie dopuszcza do aktywowania przekaźników K1 i K2.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl